Home

Stichting Wings for Animals   

Stichting Wings for Animals heeft als doelstelling het ondersteunen van kleine tot middelgrote projecten, wereldwijd, die zich inzetten voor het welzijn van dieren.

Daarnaast geeft de stichting informatie om bewustwording te creëren, waardoor dierenleed voorkomen kan worden.

Hoe bereiken wij dit?
 .
  • financiële donaties aan hulpprojecten
  • het vervoeren van hulpgoederen wereldwijd (medicijnen, voer)
  • het helpen op locatie (shelters, vuilnisbelten)
  • adoptie en sterilisatieprogramma’s
  • voorlichting en educatie (onder andere op scholen)
De stichting is in november 2015 opgericht door 5 stewardessen.
 .
 “Als vliegend personeel komen wij in veel landen waar we dierenleed van dichtbij zien. Vaak sta je alleen erg onthand, vandaar dat wij de krachten hebben gebundeld.”
.
 
.

Stichting Wings for Animals is een non-profit organisatie en dus afhankelijk van donaties. Met jouw bijdrage maak je het verschil in het leven van veel dieren in nood. Onder de link ‘doneer’ kun je onze gegevens vinden.

.

Elk bedrag is welkom… Dankjewel!


Stichting Wings for Animals   

The purpose of Foundation Wings for Animals is to support local projects worldwide to improve animal welfare. We also provide information to raise awareness to prevent animal suffering.

How do we achieve this?

  • financial donations to local projects
  • worldwide transportation of relief supplies (food and medicines)
  • to help on location (shelters, garbage dumps)
  • adoption and sterilization programs
  • information and education (i.a. at schools)

Foundation Wings for Animals was launched by 5 attendants in November 2015. 

“As cabin crew we fly to many countries where we see a lot of animal suffering. Alone we can do little that’s why we combined our forces.”

Wings for Animals is a non-profit organization and therefore dependent on donations. With your help we can make a difference for many animals in need. Please click on ‘donations’ to find more information.

Any  amount is welcome… Thank you!

.

Copyright 2017 © Wings for Animals